อุทยานธรรมะและหอศิลป์

เมื่อธรรมะกับศิลปะได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว ณ ที่แห่งนี้ ที่ได้กลายเป็นอุทยานธรรมะและศิลปะที่มีเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใครในลำพูน ที่นี่ได้รับการก่อตั้งโดยคุณอินสนธิ์ วงศ์สาม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ. 2542 และคุณเวนิเซีย วอล์คกี้ ประติมากรชาวอังกฤษ เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศิลปะและธรรมะ

โดยภายในพื้นที่ 13 ไร่ของอุทยานฯ นั้น จัดแสดงงานศิลปะที่สอดแทรกธรรมะที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นอันจะนำพาทุกคนไปสู่ความสงบและทบทวนคำสอนในพระพุทธศาสนา ส่วนหอศิลป์นั้นก็จัดแสดงงานประติมากรรมทางพระพุทธศาสนา โดยรอบอาคารมีแบบจำลองประติมากรรมเกี่ยวกับธรรมะและพระพุทธศาสนา ซึ่งมีผลงานชิ้นเอกคือ “น้ำพุแห่งปัญญา” ที่แสดงถึงหลักธรรมแห่งมรรค 8 นอกจากนี้เรือนไทยอีกหลังหนึ่งยังใช้เป็นที่แสดงผลงานและประวัติของคุณอินสนธ์ วงค์สาม และในวันเสาร์-อาทิตย์ ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชนในท้องถิ่นด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสาธิตการปั่นฝ้าย ทำฝ้าย ย้อมสี ทอผ้า ฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถทดลองปั่นและทอฝ้าย ทำหลังคาบ้านจากหญ้าแฝก สร้างมู่ลี่ พร้อมทั้งเรียนรู้การทำบ้านดินได้อย่างสนุกสนาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand